Informace pro oznamovatele (dle zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů)

Povinný subjekt, společnost KEB-EGE spol. s r.o. tímto informuje, že s platností 15. 12. 2023 zavedl postupy plnící požadavky zákona č. 171/2023 SB, o ochraně oznamovatelů, včetně proškolení příslušných osob, zavedení evidence s uplatněním práv a povinností oznamovatelů, které z tohoto zákona vyplývají.

 

Pro podání oznámení (v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů) souvisejících s činností společností KEB-EGE spol. s r.o. můžete využít elektronickou poštu, email: usvp@keb-ege.cz . Podněty budou zaevidovány a v zákonných lhůtách posouzeny.

 

Formulář pro podání oznámení je k dispozici pro stažení zde:

Volné pozice
instagram-svg